Werkwijze

Voor uw 1e bezoek aan de podotherapeut vragen wij u het volgende mee te nemen:

 • Eventuele verwijsbrief van uw arts/huisarts.
 • Indien u geen verwijsbrief heeft dan een volledig DTP formulier
 • Uw BurgerServiceNummer (BSN) met een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Zorgverzekeringspasje
 • De meest gedragen schoenen en/of sportschoenen indien het om een sportklacht gaat.

ATTENTIE: ZONDER VOLLEDIG INGEVULD DTP-FORMULIER KAN DE PODOTHERAPEUT U NIET BEHANDELEN!

Na afname van het vraaggesprek omtrent uw klachten, volgt direct het onderzoek naar de oorzaak van uw klachten.

De onderdelen die kunnen passeren zijn:

 • Inspecteren van uw voeten, houding en van uw schoeisel.

 • Afhankelijk van uw klachten kan het voorkomen dat we u vragen om uw broek en blouse uit te trekken. Mocht u dit vervelend vinden dan kunt u een korte broek aantrekken.

 • Uw gehele houding bij het gaan wordt beoordeeld door u te laten lopen in een gang maar ook d.m.v. een voetdrukmeting.

 • Testen van functionaliteit van de spieren en gewrichten.

 • Als het onderzoek volledig is uitgevoerd wordt met u de diagnose besproken. We kijken daarbij of we uw doelen kunnen nastreven en bespreken met u het plan van aanpak om deze doelen te realiseren.

 • Indien er een therapeutische hulpmiddel wordt aangemeten vindt na gemiddeld zes tot acht weken controle plaats. Na de controle wordt, in overstemming met u, verslag uitgebracht aan de verwijzer/huisarts.