Pedicure

In onze praktijk werken de gespecialiseerde pedicure en de medisch pedicure heel nauw samen met de podotherapeuten zodat we u een optimale behandeling kunnen geven!

De pedicure verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt zij de nagels en verwijdert eelt en -indien aanwezig- likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar de podotherapeut of naar de huisarts.

pedicure_helmholt

Gespecialiseerd pedicure

De pedicure die een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' en/of 'voetverzorging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan. De pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de podotherapeut of (behandelend) arts.

Medisch pedicure

De medisch pedicure is breed opgeleid en kent meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de gewone pedicure. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de podotherapeut of (behandelend) arts.