Directe Toegankelijkheid Podotherapie

Sinds augustus 2011 zijn podotherapeuten vrij toegankelijk. Deze vrije toegankelijk is bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid in het najaar van 2010. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing een afspraak kan maken bij de podotherapeut.

Onze podotherapeuten voldoen aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Wanneer u zonder verwijsbrief komt, is de podotherapeut verplicht een korte screening uit te voeren om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat, is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor de start van het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist.

Voor de 1e afspraak dient u het DTP formulier ingevuld mee te brengen. Hier staan een aantal wettelijk bepaalde vragen in, die noodzakelijk zijn om te bepalen of u op de juiste plek bent met uw zorgvraag. De behandelaar zal deze met u doornemen tijdens de afspraak en daar waar nodig nog enkele vragen stellen ter verduidelijking.